Adore Music

Adore Music

Info and Order by sending mail to

peter@adoremusic.se

The Percivals @ Adore Music

Nyheter/NewsPosted by Peter Tuesday, February 16 2010 10:30:08

Adore Music skriver kontrakt med Göteborgs svar på
The Kinks, The Sonics, Arctic Monkeys, The Libertines, The Ramones, The Mummies

Gott folk, Adore Music ger er THE PERCIVALS

Prince Filip säger-

Håll käften och Lyssna. Det finns ingen ursäkt att inte avvara en bit av ditt liv till att lyssna upp på Sveriges nya hopp inom garage-rocken.
The Percivals släpper sin debut EP den 10 mars, med en krigsförklaring. "Vart tog själen i musiken vägen? Det var bättre förr! Vi ska återinföra den gamla eran av garage-rocken, och vi kommer att göra det bra."
Första slaget inträffar 12 mars på Pustervik Göteborg. Därefter följer ett korståg genom Sveriges dalar och skogar och ta tillbaka 60- och 70- talets gyllene-era.
Väl mött
The Percivals
_____________________________________________________________________

Adore Music signs contract with Gothenburg's answer to
The Kinks, The Sonics, Arctic Monkeys, The Libertines, The Ramones, The Mummies

Good people, Adore Music gives you THE PERCIVALS

Prince Philip say -

Shut up and Listen. There is no excuse not to spare a piece of your life to listen up on Sweden's new hope in the garage-rock.
The Percival released their debut EP on 10 March, with a declaration of war. "Where did the soul of the music go? It was better before, we will reinstate the old era of garage rock, and we will make it good."
First kind occurs 12 March, Pustervik Gothenburg. This is followed by a crusade by Swedish valleys and forests and take back the 60 - and 70 - century golden era.
Well met
The Percivals

The Percivals Myspace Here
Photo: Fredrik Larsson
Live Photo: Viktor & Mikaela


  • Comments(0)//www.adoremusic.se/#post60