Adore Music

Adore Music

Info and Order by sending mail to

peter@adoremusic.se

Árstíðir @ Adore Music

Nyheter/NewsPosted by Peter Thursday, April 22 2010 11:21:31
Adore Music välkomnar Árstíðir (island) till bolaget.Árstíðir (island)

” Árstíðir gör musik av samma stoff som drömmar vävs av” / Linda Iliste, Zero Music

Heta källor, ändlöst ljusa nätter och urkraftsdrivna musiker som Björk och Sigur Rós har gett Island högsta betyg i nordisk exotism. Árstíðir har nu börjat sprida denna ryktbarhet vidare med magiska melodier och en sällan skådad ljudbild som smyger sig under huden.

Árstíðir bildades i Reykjavik 2008 och har på rekordtid blivit ett av Islands mest verksamma band. Musiken framförs på akustiska instrument, och kännetecknas av mästerlig stämsång och vackra arrangemang.

Arstidir MySpace
________________________________________________________________________________________________________

Adore Music welcomes Árstíðir (iceland) to the company.


Árstíðir (iceland)

"Árstíðir makes music of the same stuff of which dreams are woven by" / Linda Iliste, Zero Music

Hot springs, endless nights and bright ancient power-driven musicians Bjork and Sigur Rós Iceland has the highest grade in the Nordic exoticism. Árstíðir has now begun to spread this reputation further with magical melodies and a rarely seen sound that creeps under your skin.

Árstíðir was established in Reykjavik in 2008 and in short time become one of Iceland's most active bands. The music will be performed on acoustic instruments, and is characterized by masterful harmonies and beautiful arrangements.

Arstidir MySpace  • Comments(0)//www.adoremusic.se/#post66